RB FB post Campagne Betalen Beste bank 1200x1200px ZA 

TV scherm 1920x1080px CCDNA SAMRIn 2016 en nu ook in 2017 is RegioBank uitgeroepen tot de meest klantgerichte bank van Nederland! Dit jaar hebben we daarbij ook nog de prijs gekregen van klantvriendelijkste bank!

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wij persoonlijk zijn uitgeroepen als beste zelfstandig adviseur van Limburg van 2016 en zelfs tweede van heel Nederland!

 P1130590.2

In september en oktober is er een verkiezing geweest waar RegioBank op zoek ging naar het meest klantvriendelijk filiaal van de in totaal 530 RegioBank kantoren. Wij zijn uitgeroepen als tweede van Nederland en de beste van Limburg!

Lieve mensen, allemaal heel erg bedankt voor deze mooie waardering voor ons werk.

 

Dienstverleningsdocumenten

Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van de manier waarop wij onze dienstverlening aan u verzorgen. Naast de Dienstenwijzer vindt u deze informatie ook terug in onze Dienstverleningsdocumenten (DVD's). Deze geven specifiek antwoorden op uw vragen over een bepaalde adviessoort. In het kader van onze dienstverlening zijn er drie van deze DVD's te onderscheiden:

  1. Hypotheek, klik hier voor deze DVD
  2. Risico's, klik hier voor deze DVD
  3. Vermogen, klik hier voor deze DVD

Met deze DVD's krijgt u informatie over onze dienstverlening bij deze adviesvraag. De DVD's zijn volgens een uniforme opmaak opgesteld en verplicht door elke financiële dienstverlener op deze manier toe te passen. Dat betekent dat u onze DVD's heel goed kunt vergelijken met de DVD van een andere financieel dienstverlener.

Geen melding – geen schadevergoeding!


Als de verkoop van een woning niet wil vlotten, zie ik steeds vaker dat men besluit de woning tijdelijk te verhuren. U krijgt in deze situatie met 2 belangrijke zaken te maken.

Indien deze woning gefinanciert is, bent u op basis van de algemene hypotheekvoorwaarden verplicht toestemming te vragen aan uw geldverstrekker.

Op basis van de verzekeringsvoorwaarden bent u verplicht uw verzekeraar hiervan op de hoogte te stellen aangezien dit enorme financiële risico's met zich mee brengt.

Waarom inlichten?

De geldverstrekkers en verzekeraars hebben dit in hun voorwaarden opgenomen omdat bij verhuur er nogal wat veranderingen optreden zoals het risicoprofiel en de waarde van de inboedel. Als de juiste informatie op tijd wordt doorgegeven, zal een verzekeraar in de regel de schade gewoon regelen. Als de woningbezitter de verzekeraar niet tijdig op de hoogte brengt van de verhuur dan kan hij zelf voor de rekening opdraaien.

Weet aan wie u verhuurt!

Het blijkt dat er een categorie mensen is, welke panden huren om er vervolgens een wiet plantage te bouwen. Let wel: indien dit het geval is en de politie de plantage ontdekt of er mogelijk brand ontstaat, alle kosten voor u als eigenaar zijn. Meestal is er in uw (verhuurde) woning de nodige schade aangebracht zoals het doorbreken van muren etc. Deze schade's worden nooit door een verzekeraar gedekt! Tevens zal het ontdekken door depolitie van een wietplantage ertoe leiden dat u u te maken krijgt met justitie en gedurende meerdere maanden niet in uw eigen woning mag komen of wonen!

VOORKOM DIT EN LOOP GEEN RISICO!

Wat is een belegging?

Een belegging is een vorm van investering waarbij geld wordt vastgelegd voor langere of kortere tijd met als doel om in de toekomst financieel voordeel te behalen. Het beleggen wordt ook wel omschreven als het opgeven van bepaalde zekere bedragen in ruil voor onzekere inkomsten in de toekomst. Juridisch wordt het beleggen geregeld door het effectenrecht en in mindere mate door het vennootschapsrecht.Beleggers zijn we allemaal direct of indirect. Al maakt men veelal een onderscheid tussen sparen en beleggen, in feite hebben we het over vrijwel hetzelfde: we zetten geld uit tegen een vergoeding en lopen daarbij risico. Zelfs bij een spaartegoed waarvan u zeker weet dat u altijd minimaal het ingelegde geld zult terugkrijgen loopt u risico's, zoals inflatierisico (is mijn geld nog wel net zoveel waard als toen ik het inlegde, of is de ontvangen rente lager dan de inflatie?) of debiteurenrisico (gaat die bankier straks failliet?). Toegegeven: het zijn niet de grootste risico's, maar ze zijn er wel. Ook als we even niet denken aan sparen blijkt dat we allemaal, in ieder geval indirect, beleggen. Iedereen die bijdraagt aan een pensioenfonds of een pensioenverzekeraar zet daarmee gelden uit in obligaties en aandelen, soms zelfs in combinatie met afgeleide producten als opties.

Zelfs bij een spaartegoed waarvan u zeker weet dat u altijd minimaal het ingelegde geld zult terugkrijgen loopt u risico's, zoals inflatierisico (is mijn geld nog wel net zoveel waard als toen ik het inlegde, of is de ontvangen rente lager dan de inflatie?) of debiteurenrisico (gaat die bankier straks failliet?). Toegegeven: het zijn niet de grootste risico's, maar ze zijn er wel. Ook als we even niet denken aan sparen blijkt dat we allemaal, in ieder geval indirect, beleggen. Iedereen die bijdraagt aan een pensioenfonds of een pensioenverzekeraar zet daarmee gelden uit in obligaties en aandelen, soms zelfs in combinatie met afgeleide producten als opties.

Soorten beleggers

We onderscheiden een aantal soorten beleggers. Ten eerste natuurlijk de particuliere belegger die aan het eind van de maand al dan niet structureel geld over heeft en besluit dit te investeren in een fonds. Dat kan een beursgenoteerd fonds zijn, maar ook een participatie in een huisfonds van een van de bekende banken.

Naast particuliere beleggers zijn ook institutionele beleggers actief op de financiële markten: dit zijn instellingen die vermogens beheren waar anderen op enigerlei wijze toe gerechtigd zijn. De bekendste typen zijn pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Zij hebben financiële verplichtingen jegens hun deelnemers respectievelijk polishouders. Uit het rendement op de hen toevertrouwde middelen (premies) moeten die voldaan kunnen worden. Daarnaast zijn er ook institutionele beleggers die op de vastgoedmarkt actief zijn, de vastgoedbeleggingsinstellingen. Institutionele beleggers hebben vaak zeer grote bedragen te beleggen. (De Nederlandse pensioenfondsen hadden ultimo 2003 EUR 485 miljard aan beleggingen, volgens het CBS.)

Voorts zijn ook (grote) ondernemingen regelmatig actief op de geld- of kapitaalmarkt, bijvoorbeeld bij het uitzetten van tijdelijk niet benodigde liquide middelen, of het aantrekken van middelen bij tijdelijke liquiditeitstekorten.

Bron: Wikipedia