Lekker wonen in uw eigen huis!


Het grootste deel van ons inkomen gaat op aan maandelijkse woonlasten. Iedereen wil dat deze vaste lasten zo laag mogelijk zijn. Dit kan door te kiezen voor de juiste hypotheekvorm en de meest aantrekkelijke verzekeringen. Een hypotheek is zeer persoonlijk. Niet iedereen is gelijk. Het is daarom belangrijk om niet alleen naar de laagste rente te kijken. Uw totale woonlasten worden bepaald door: uw gezinssituatie, uw fiscale positie, uw werk, eventuele verplichtingen, uw ambitie en welke zekerheden u wenst in te bouwen. Wij geven u hierin graag advies.

Hypotheken zijn er in verschillende vormen die ook gecombineerd kunnen worden. Met ingang van 1 januari 2013 heeft de overheid echter een zeer belangrijke wetswijziging doorgevoerd. Met ingang van dit jaar moeten hypotheken geheel afgelost worden binnen de afgesproken looptijd om in aanmerking te komen voor hypotheekrente aftrek. Daarna heeft het kabinet verdere maatregelen genomen.

  • Afbouw N.H.G. (Nationale Hypotheek Garantie) maximale kostengrens: voor 2019 € 290.000 
  • Maximale hypotheekverstrekking t.o.v. de waarde van de woning: voor 2019 is 100%. Indien er sprake is van energiebesparende voorzieningen, dan geldt als percentage 106% van de waarde van de woning na verbouwing (€ 307.400).
  • Kosten N.H.G. (Nationale Hypotheek Garantie) bedragen 0.9%

Hypotheekvormen

Onderstaande hypotheekvormen zijn door u af te nemen met aftrekbaarheid van de rente volgens de toepasselijke regels:

Aflossingsvrije hypotheek
De naam zegt het al: u lost niets af op uw hypotheek. U betaalt alleen rente. Deze hypotheekvorm biedt de laagste maandlasten en maximale belastingaftrek. U lost uw hypotheek uiteindelijk af door verkoop van uw woning of uit eigen middelen (spaargeld). Meestal wordt deze hypotheekvorm gecombineerd met een andere hypotheekvorm waarbij wel afgelost wordt.

Lineaire hypotheek
Bij een lineaire hypotheek betaalt u gedurende de looptijd een vast bedrag als aflossing van de lening. Daarnaast betaalt u rente. Deze wordt alleen berekend over dat gedeelte van de hypotheek dat nog niet is afgelost. Na elke aflossing wordt uw rentebedrag dus lager. Bij deze hypotheekvorm wordt uw belastingvoordeel steeds minder omdat de rente die u moet betalen steeds lager wordt. Daar staat tegenover, dat uw bruto maandlasten elke maand lager worden.

Annuïteiten hypotheek
Bij deze hypotheekvorm betaalt u een vast bedrag per maand. Een deel van dit bedrag wordt gebruikt voor de aflossing van de lening en de rest is rente. In de beginjaren is het aflossingsgedeelte klein en het rentedeel groot. Tijdens de looptijd verandert dat. Het aflossingsdeel wordt dan groter en het rentedeel kleiner. Omdat het rentedeel bij de annuïteitenhypotheek steeds kleiner wordt, kunt u steeds minder rente aftrekken van de belasting. De netto maandlasten nemen toe naarmate de looptijd van de lening verstrijkt.