Geen melding – geen schadevergoeding!


Als de verkoop van een woning niet wil vlotten, zie ik steeds vaker dat men besluit de woning tijdelijk te verhuren. U krijgt in deze situatie met 2 belangrijke zaken te maken.

Indien deze woning gefinanciert is, bent u op basis van de algemene hypotheekvoorwaarden verplicht toestemming te vragen aan uw geldverstrekker.

Op basis van de verzekeringsvoorwaarden bent u verplicht uw verzekeraar hiervan op de hoogte te stellen aangezien dit enorme financiële risico's met zich mee brengt.

Waarom inlichten?

De geldverstrekkers en verzekeraars hebben dit in hun voorwaarden opgenomen omdat bij verhuur er nogal wat veranderingen optreden zoals het risicoprofiel en de waarde van de inboedel. Als de juiste informatie op tijd wordt doorgegeven, zal een verzekeraar in de regel de schade gewoon regelen. Als de woningbezitter de verzekeraar niet tijdig op de hoogte brengt van de verhuur dan kan hij zelf voor de rekening opdraaien.

Weet aan wie u verhuurt!

Het blijkt dat er een categorie mensen is, welke panden huren om er vervolgens een wiet plantage te bouwen. Let wel: indien dit het geval is en de politie de plantage ontdekt of er mogelijk brand ontstaat, alle kosten voor u als eigenaar zijn. Meestal is er in uw (verhuurde) woning de nodige schade aangebracht zoals het doorbreken van muren etc. Deze schade's worden nooit door een verzekeraar gedekt! Tevens zal het ontdekken door depolitie van een wietplantage ertoe leiden dat u u te maken krijgt met justitie en gedurende meerdere maanden niet in uw eigen woning mag komen of wonen!

VOORKOM DIT EN LOOP GEEN RISICO!