• U bent gegarandeerd van de eerste € 100.000 van het totaal aan tegoeden op betaal- of spaarrekeningen bij die bank.
  • De maximale vergoeding geldt per persoon (rekeninghouder) en per bankvergunning.
  • Bij gezamenlijke rekeningen (en/of rekening) op naam van 2 rekeninghouders mogen beide rekeninghouders aanspraak maken op het Depositogarantiestelsel, dus 2 x maximaal € 100.000.
  • Ook voor rekeninghouders onder de 18 jaar geldt het Depositogarantiestelsel. Voorwaarde is dat de rekening volledig op naam van uw kind staat.