We kennen in Nederland twee soorten verzekeringen:

Wettelijkvastgestelde verzekeringen.

De voorwaarden van deze verzekeringen worden door de overheid vastgesteld. De overheid beslist ook wat u betaalt voor deze verzekeringen (de premie). De premies worden rechtstreeks ingehouden op uw salaris of uitkering. Voorbeelden zijn sociale verzekeringen voor werknemers en de AWBZ, de volksverzekering voor bijzondere ziektekosten.

Particuliere verzekeringen.

De voorwaarden van deze verzekeringen worden vastgesteld door de verzekeraar. U kunt zelf kiezen of u een particuliere verzekering afsluit en bij wie. Alleen de basisverzekering voor ziektekosten en de WA-motorrijtuigenverzekering zijn verplicht. Voorbeelden van particuliere verzekeringen zijn een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en een reisverzekering.

Met een particuliere verzekering kunt u zich verzekeren tegen onverwachte gebeurtenissen die veel geld kosten. Bijvoorbeeld schade, diefstal,
ziekte of ongelukken. Sommige particuliere verzekeringen zijn bedoeld om geld voor later opzij te zetten.